Purchase Conditions – Combo United Services – renginių techninis aptarnavimas
Tilžės g. 41, LT-47182 Kaunas, Lithuania

Pirkimo-pardavimo sąlygos

Pirkimo-pardavimo sąlygos

 1. Bendrosios nuostatos
  • Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo UAB “Combo United Service” (toliau – “mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

 2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
  • Sutartis tarp Jūsų ir mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”.

  • Kiekviena sutartis, sudaryta tarp mūsų ir Jūsų, yra saugoma e-parduotuvėje.

 3. Jūsų teisės
  • Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

  • Jūs turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve.

 4. Jūs įsipareigojate
  • Priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

  • Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.

  • Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

 5. Mūsų teisės
  • Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

  • Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.

  • Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

 6. Mes įsipareigojame
  • Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

  • Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

  • Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus.

 7. Prekių pristatymas
  • Prekes, kurias turime centriniuose sandėliuose, pristatome per 2 – 3 darbo dienas. Prekes, kurias vežame pagal užsakymą, pristatomeper 2-6 savaites. Užsakę prekę, netrukus gausite pranešimą apie tikslią prekės pristatymo datą.

  • Prekes pristatome mes arba įgaliotas atstovas.

  • Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su mumis ar mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siunta pristatytų prekių būklę.

  • Jums pasirašius Sąskaitoje – faktūroje ar važtaraštyje yra laikoma, kad siuntoje esantys daiktai yra tvarkingi, o siunta yra perduota taip pat tvarkingai.

  • Pastebėję siuntoje esančių daiktų išorinį pažeidimą (įlaužimą (-us), įlenkimą (-us), įbrėžimą (-us), korozijos pažeidimą (us) ar pan.), turite teisę siuntoje esančių daiktų nepriimti ir apie tai mus kuo skubiau informuoti, o apie tokį faktą pažymėti siuntos važtaraštyje.

  • Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai, o Jūs pretenzijų dėl siuntoje esančių prekių neturite.

  • Sunkioms, virš 30 kg. sveriančioms siuntoms neužsakius krovos darbų, siunta bus pristatyta iki namo, esančio nurodytu adresu. Pagal specialų susitarimą, užsakius krovos darbus, siunta bus pristatyta (užnešta) iki pageidaujamos vietos.

 8. Daiktų grąžinimas
  • Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtinų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ numatyta tvarka.

  • Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, mes ar mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.

  • Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

  • Prekes grąžinate Jūs savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.

  • Kai grąžinama nekokybiška prekė (po to, kai raštiškas išvadas apie prekės kokybę pateikia įgaliota serviso įmonė), mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai mes neturime analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

 9. Atsakomybė
  • Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.

  • Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

  • Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

  • Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per e-parduotuvėje esančias nuorodas.

  • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

 10. Informacijos siuntimas
  • Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

  • Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

 11. Baigiamosios nuostatos
  • Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  • Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.